Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Personuppgiftspolicy för kunder och leverantörer

Tillämpning
Denna policy är tillämplig för kunder och leverantörer.

Vår hantering av personuppgifter 
Nordkrim AB, org.nr 556826-5176, värnar om individens personliga integritet och strävar efter att skydda allas personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in personuppgifter och hur informationen hanteras, på vilket sätt den registrerade kan ha kontroll över sina egna uppgifter samt hur den registrerade kan kontakta oss.
Nordkrim är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi behandlar
Nordkrims kund- och leverantörsregister innehåller enbart personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter (telefon, e-post och adress). Dessa uppgifter är direkt nödvändiga för att upprätthålla kund- och leverantörsförhållandet.
Vi samlar in dessa uppgifter när den registrerade kontaktar oss eller på annat sätt frivilligt delar personuppgifter med oss.

Varför vi behandlar personuppgifter
Nordkrim behandlar den registrerades uppgifter endast för de ändamål som anges nedan: 

  1. För att fullgöra ett avtal med enskild person eller ett avtal med företag/myndighet som representeras av den registrerade.
  2. Möjliggöra god kund- och leverantörsservice, som att hantera förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som den registrerade har begärt.

Vi delar inte personuppgifter med andra utan samtycke
Nordkrim kommer inte, utan samtycke, att vidareförmedla uppgifter om en enskild person annat om detta följer lagstiftning eller om det krävs i samband med att den registrerade beställt en produkt eller tjänst.

Hur länge vi sparar en registrerades uppgifter
Nordkrim sparar den registrerades uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn.
Personuppgifter som ingår i kund- och leverantörsavtal kommer att sparas under avtalstiden samt i ytterligare 7 år. Personuppgifter som ingår i bokföringsmaterial (inköpsorder, fakturor etc.) kommer att sparas i 7 år.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Nordkrims behandling av personuppgifter stöds av rättslig grund baserat på avtal och intresseavvägning.
Uppgifterna som den registrerade har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot den registrerade samt bättre kunna tillfredsställa den registrerades behov som kund och ge bättre service.

Skydd av personuppgifter
Nordkrim har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den registrerades uppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

Den registrerades rättigheter och val
Den registrerade har rättigheter när det gäller personuppgifter och den registrerade har möjlighet att påverka informationen och vad som sparas. Den registrerade kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om de visar sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem.
Om den registrerade anser att sina rättigheter inte respekteras av oss får den registrerade gärna kontakta Nordkrim. Alla har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om man anser att Nordkrims behandling av personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Så här kontaktas Nordkrim
Nordkrim AB
Muskötgatan 27
254 66 Helsingborg
info@nordkrim.se